Shamsul Alam

Vänsterförbundet
Kervo
Kandidatnummer:
Nr 84
Väljs

Kervo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
118
förhandsröster
94
på valdagen
24
Andel av kommunens röster
0,8 %
förhandsröster
0,9 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Kervo
Ålder
45
Yrke
toimittaja, opiskelija
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Li Anderson
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Kotouttamisen edistäminen.
2
Maahanmuuttajien työllistäminen.
3
Maahanmuuttajavanhusten aseman parantaminen.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%