Miia Hento

Svenska folkpartiet i Finland
Lovisa
Kandidatnummer:
Nr 14
Väljs

Lovisa: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
60
förhandsröster
29
på valdagen
31
Andel av kommunens röster
0,9 %
förhandsröster
0,8 %
på valdagen
0,9 %
Kommun
Lovisa
Ålder
40
Yrke
byggnadstillsynschef, byggnadsingengör / rakennusvalvontapäällikkö, rakennusinsinööri
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Li Andersson
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Alla borde känna sig trygga att bo i Lovisa
2
Servicen ska fungera då man behöver den.
3
Hälsosam daghem och skolor.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%