Kerstin Häggblom

Svenska folkpartiet i Finland
Lovisa
Kandidatnummer:
Nr 18
Väljs

Lovisa: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
76
förhandsröster
56
på valdagen
20
Andel av kommunens röster
1,1 %
förhandsröster
1,6 %
på valdagen
0,6 %
Kommun
Lovisa
Ålder
64
Yrke
kandidat i humanistiska vetenskaper, journalist / humanististen tieteiden kandidaatti, journalisti
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Nelson Mandela, Martin Luther King, Gro Harlem Brundtland, Tarja Halonen, Elisabeth Rehn
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Mindre jåmas - Mera jobb!
2
Nära service för liten och stor.
3
Bra för mänska och miljö.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%