Tom Liljestrand

Svenska folkpartiet i Finland
Lovisa
Kandidatnummer:
Nr 24
Väljs

Lovisa: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
189
förhandsröster
91
på valdagen
98
Andel av kommunens röster
2,8 %
förhandsröster
2,6 %
på valdagen
3 %
Kommun
Lovisa
Ålder
61
Yrke
landsbyggdsföretagare, agrolog / maaseutuyrittäjä, agrologi
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
John F Kennedy
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Arbeta för ökad tillväxt/livskraft i både centrum och byacentran i Lovisa
2
Fortsätta arbeta för en ansvarsfull ekonomisk politik. Detta tillsammans med ökad tillväxt och livskraft tryggar bäst servicen för våra invånare.
3
Arbeta för att Lovisa blir mera attraktivt. Bättre marknadsföring också av områden och tomter ytterom stadskärnan. Våra allmänna områden, miljön och byggnader bör skötas bättre.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%