Nina Björkman-Nystén

Svenska folkpartiet i Finland
Lovisa
Kandidatnummer:
Nr 7
Väljs

Lovisa: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
80
förhandsröster
38
på valdagen
42
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1,1 %
på valdagen
1,3 %
Kommun
Lovisa
Ålder
73
Yrke
journalist / journalisti
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Nils Torvalds
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Utbildningen måste hålla hög nivå, alla har rätt till dagis, förskola och skola på sitt modersmål, på rimligt avstånd från hemmet. Jag fortsätter att arbeta för att utbildningen blir mera jämlik. Dagis- och skolfastigheter måste skötas bättre än nu.
2
Ökat samarbete mellan staden och tredje sektorn. I en förhållandevis lite stad - men geografiskt vidsträckt - är samarbetet betydelsefullt för att nå någorlunda rättvisa inom sektorer som konst, kultur och konst. Finns kraft och potential bland folk.
3
Hälso-och sjukvården måste nå alla. Hälsostationen i Forsby måste åter tas i bruk. Större satsningar på förebyggande lönar sig. Råd om mat och motion viktigt. "Motion är medicin". Resurser att sköta sjuka måste garanteras jämlikt.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%