Pamela Weckman

Samlingspartiet
Lovisa
Kandidatnummer:
Nr 95
Väljs

Lovisa: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
82
förhandsröster
33
på valdagen
49
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
1,5 %
Kommun
Lovisa
Ålder
37
Yrke
premiärlöjtnant i reserven, chaufför / reservin yliluutnantti, kuljettaja
Utbildningsnivå
någon annan
Politisk förebild
John F Kennedy
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Yrittäminen kannattavaksi
2
Kunnan palvelut turvattava

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%