Kaj Sundqvist

Samlingspartiet
Lojo
Kandidatnummer:
Nr 188
Väljs

Lojo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
230
förhandsröster
108
på valdagen
122
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
1,5 %
Kommun
Lojo
Ålder
48
Yrke
yrittäjä
Utbildningsnivå
student
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Toimiva talous on hyvinvoivan kunnan perusta. Vain tasapainoisella kuntataloudella voidaan varmistaa kaikille toimivat ja turvalliset palvelut, siksi tarkka taloudenpito on ensiarvoisen tärkeää.
2
Kaavoituksen, lupaprosessien ja yrityspalveluiden pitää olla nopeita ja joustavia. Täten lisätään kaupungin veto- ja elinvoimaa, lisätään työpaikkoja ja rakennetaan mahdollisuuksia kaupungin kehittymiselle.
3
Liikenteen sujuvuutta pitää edistää. Yksityisautoilu on Lohjan kaltaisessa pinta-alaltaan laajassa kaupungissa välttämättömyys, pysäköinnin ja tieratkaisujen pitää olla liikkumista helpottavia. Taajama- alueilla joukkoliikenne tomivaksi.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%