Heidi Himmanen

Svenska folkpartiet i Finland
Lojo
Kandidatnummer:
Nr 199
Väljs

Lojo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
253
förhandsröster
148
på valdagen
105
Andel av kommunens röster
1,3 %
förhandsröster
1,4 %
på valdagen
1,3 %
Kommun
Lojo
Ålder
41
Yrke
TKD, ledande sakkunnig
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Elisabeth Rehn
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Utbildning, forskning och kunnande är grunden för vår välfärd. Jag lovar att jobba för dessa. Alla borde ha möjlighet till livslångt lärande.
2
Alla ska ha möjlighet till en fungerande vardag. Den kommunala servicen ska vara tillgänglig och av god kvalitet i livets alla skeden.
3
Lojo stad ska stöda näringslivet genom att skapa de bästa förutsättningarna för investeringar och för att locka nya företagare.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%