Heikki Linnavirta

Kristdemokraterna i Finland
Lojo
Kandidatnummer:
Nr 223
Väljs

Lojo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
241
förhandsröster
164
på valdagen
77
Andel av kommunens röster
1,3 %
förhandsröster
1,5 %
på valdagen
0,9 %
Kommun
Lojo
Ålder
66
Yrke
rovasti
Utbildningsnivå
Politisk förebild
Valbudget

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%