Jari Väre

Vänsterförbundet
Lojo
Kandidatnummer:
Nr 300
Väljs

Lojo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:18

Röster sammanlagt
106
förhandsröster
70
på valdagen
36
Andel av kommunens röster
0,6 %
förhandsröster
0,7 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Lojo
Ålder
63
Yrke
kartoittaja
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Glaes Andersson
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Kunnan tuottamien peruspalveluiden säilyttäminen
2
Palveluiden saatavuus koko laajan kunnan alueella.
3
Erityis ryhmien huomioon ottaminen kunnan päätöksenteossa.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%