Meri Löyttyniemi

Gröna förbundet
Esbo
Kandidatnummer:
Nr 165
Väljs

Esbo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:17

Röster sammanlagt
586
förhandsröster
344
på valdagen
242
Andel av kommunens röster
0,4 %
förhandsröster
0,4 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Esbo
Ålder
49
Yrke
kestävän kehityksen erityisasiantuntija, ekonomi
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Heidi Hautala, Europaparlamentariker för De gröna och vice ordförande för Europaparlamentet. Långvarig politiker och en ledande drivkraft för den gröna rörelsen i Finland.
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Hållbar ekonomi: Med en rimlig tillväxt och hållbara investeringar förstärks stadens ekonomi. Att genomföra Esbos utvecklingsprogram i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Rättvisa, socialt hållbara och CO2-neutrala anskaffningar.
2
Utbildning: Högre utbildning som drivkraft för framgång. Livslångt lärande – utbildningsmöjligheter för alla, och bibliotek som gemensamma vardagsrum. Skolor och service i närheten av hemmet, också på svenska och engelska.
3
Motion: Mångsidiga sport- och kulturtjänster gör staden trivsam och attraktiv. Förmånliga lokala motionsanläggningar och varierande naturmiljöer ökar välbefinnandet. Vardagsmotion och pendling ska vara tillgängligt och smidigt.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%