Johanna Värmälä

Finlands Socialdemokratiska Parti
Esbo
Kandidatnummer:
Nr 403
Väljs

Esbo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:17

Röster sammanlagt
784
förhandsröster
610
på valdagen
174
Andel av kommunens röster
0,6 %
förhandsröster
0,8 %
på valdagen
0,3 %
Kommun
Esbo
Ålder
50
Yrke
sairaanhoitaja YAMK, erityisasiantuntija
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Miina Sillanpää
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista on jatkettava Espoossa. Kaupunki vastaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä hyvinvointipalvelujen järjestämisestä. Järjestöt ja yksityisen sektorin toimijat täydentävät palveluja.
2
Ikäihmisten palveluissa tulee olla riittävästi määrärahoja ja niihin on palkattava tarvittavat työntekijät, jotta ikäihmiset voivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Hoiva-asumispaikka on järjestyttävä tarpeen mukaan.
3
Nuorten mielenterveyspalvelut ja pitkäaikaissairaiden palvelut tulee järjestää oikea-aikaisesti. Lasten ja nuorten pahoinvointia on ehkäistävä perheiden tukemisella ja eri tahojen yhteistyöllä. Omaishoitajia on tuettava.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%