Christina Gestrin

Svenska folkpartiet i Finland
Esbo
Kandidatnummer:
Nr 593
Väljs

Esbo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:17

Röster sammanlagt
1929
förhandsröster
1307
på valdagen
622
Andel av kommunens röster
1,5 %
förhandsröster
1,7 %
på valdagen
1,1 %
Kommun
Esbo
Ålder
54
Yrke
AFM, folktingssekreterare - MMM, pääsihteeri
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Annie Furuhjelm - min morfars faster.
Valbudget
5 000–10 000 euro

Vallöften

1
jag kommer att arbeta för att småbarnspedagogiken och skolan i Esbo ska hålla en hög kvalitet och att barns- och ungas välmående ska beaktas.
2
att Esbos är klimatneutralt år 2030. Jag vill bevara grönområden, jord- och skogsbruksmark, skärgårdsnaturen, öka trähusbyggandet, energieffektivitet, användningen av förnybar energi och klimatsmarta trafiklösningar
3
Jag kommer att arbeta för att tillgången till högklassiga social- och hälsovårdstjänster på både finska och svenska garanteras. Även andra språkgruppers tjänster på eget språk ska förbättras.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%