Maria von Flittner

Rörelse.nu
Sibbo
Kandidatnummer:
Nr 3
Väljs

Sibbo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
53
förhandsröster
30
på valdagen
23
Andel av kommunens röster
0,5 %
förhandsröster
0,6 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Sibbo
Ålder
52
Yrke
yrittäjä
Utbildningsnivå
student
Politisk förebild
Sauli Niinistö
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Avoimuutta päätöksentekoon
2
Tasapuolista kaavoitusta
3
Vastuullista taloudenpitoa

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%