Caroline Högel

Svenska folkpartiet i Finland
Sibbo
Kandidatnummer:
Nr 34
Väljs

Sibbo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
125
förhandsröster
69
på valdagen
56
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1,3 %
på valdagen
1,1 %
Kommun
Sibbo
Ålder
24
Yrke
studerande, opiskelija
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
null
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Välmående kommuninvånare. Tvåspråkig vård och omsorg med hög kvalitet skall finnas tillgänglig för alla åldersgrupper. Äldre skall ha möjlighet att bo hemma med högklassig hemvård, men de skall även ha möjlighet till serviceboende.
2
Den bästa skolan. För att uppnå den bästa skolan eller det bästa skolsystemet i Sibbo, så måste man också fokusera på småbarnspedagogiken, de ungas välmående och andra stadiets utbildning (gymnasium och yrkesskola). Mindre enheter förespråkas.
3
Klimatsmart kommun. En klimatsmart kommun innefattar hållbart byggande, hållbar utveckling och hållbara beslut.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%