Tim Kankfelt

Svenska folkpartiet i Finland
Sibbo
Kandidatnummer:
Nr 37
Väljs

Sibbo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
122
förhandsröster
53
på valdagen
69
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
1,3 %
Kommun
Sibbo
Ålder
51
Yrke
ekonomie magister, försäljningsdirektör, kauppatieteiden maisteri, asiakkuusjohtaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Ingen enskild politisk person.
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Fungerande vardag.
2
Ekonomi, planläggning- och byggpraxis samt fritidsverksamheterna är mina huvudteman.
3
Samarbete med förtroendevalda och tjänstemän.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%