Kaj Lindqvist

Svenska folkpartiet i Finland
Sibbo
Kandidatnummer:
Nr 43
Väljs

Sibbo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
381
förhandsröster
239
på valdagen
142
Andel av kommunens röster
3,7 %
förhandsröster
4,5 %
på valdagen
2,8 %
Kommun
Sibbo
Ålder
68
Yrke
pensionär, politices kandidat, eläkeläinen, valtiotieteiden kandidaatti
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Sibbo är en trivsam och trygg boningsort som erbjuder god service. Vi ska se till att vår ekonomi är i skick – detta är en förutsättning för bra äldreomsorg, hälsovård, skola, dagvård och fritidsmöjligheter. Hv-centraler både i Nickby och Söderkulla.
2
Balanserad befolkningsökning också i framtiden. Jag vill förnya kommunens generalplan och tillåta mer byggande i byarna. Egnahemsområden planeras och att då beaktas också behovet av friluftsleder. Flera företagsetableringar och affärslokaliteter.
3
Jag vill arbeta för att kommunal- och fastighetsskatten, vatten- och avloppstaxor och el-avgifter inte behöver höjas. Kommunen tar väl hand om sin personal och samarbetet med invånarna fungerar. Också bra samarbete med föreningarna och företagen.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%