Rasmus Lindroos

Rörelse.nu
Sibbo
Kandidatnummer:
Nr 8
Väljs

Sibbo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
160
förhandsröster
82
på valdagen
78
Andel av kommunens röster
1,5 %
förhandsröster
1,6 %
på valdagen
1,5 %
Kommun
Sibbo
Ålder
50
Yrke
yrittäjä, företagare
Utbildningsnivå
någon annan
Politisk förebild
Harry "Hjallis" Harkimo
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Öppenhet, förtroendeingivande- och etiskt försvarbara beslut. Lyssna på kommuninvånare och låt oss tillsammans utveckla våra tiotals unika bosättningsområden i den riktning Sibboborna vill.
2
Bevara landsbygdsidyllen och värna tillgången till attraktiv natur och trygghet för alla.
3
Främja samtliga invånares välfärd och ordna tjänsterna på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%