Reija Friman

Gröna förbundet
Vanda
Kandidatnummer:
Nr 312
Väljs

Vanda: röster räknade: 100 %

30.3.2023 05:19

Röster sammanlagt
381
förhandsröster
196
på valdagen
185
Andel av kommunens röster
0,4 %
förhandsröster
0,4 %
på valdagen
0,5 %
Kommun
Vanda
Ålder
30
Yrke
oikeustieteen opiskelija, lakikoulutuksen tapahtuma-assistentti
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
YHDENVERTAISUUS Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen ja eriarvoistumisen kasvun pysäyttäminen. Eri alueiden hyvinvointierojen kaventamisesta on huolehdittava ja sisällytettävä syrjäytymisen ehkäiseminen osaksi kunnan strategiaa.
2
LAPSIPERHEET & NUORISOTYÖ Vahvistetaan perheiden sosiaalista tukea ja nuorten mielenterveyspalveluita. Järjestölähtöisen toiminnan ja matalankynnyksen palveluiden kasvattaminen. Haluan lisätä nuorten osallisuutta ja moniammatillista yhteistyötä.
3
SOSIAALINEN KESTÄVÄ KEHITYS Turvataan riittävät hyvinvointipalvelut ja vahvistetaan yhteisöllisyyden kokemusta. Vantaan on tehtävä sosiaalisesti kestäviä päätöksiä. Toteutetaan terapiatakuu ja uudistetaan sosiaaliturva perustuloksi.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%