Eeva Hiila

Finlands Socialdemokratiska Parti
Vichtis
Kandidatnummer:
Nr 170
Väljs

Vichtis: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
213
förhandsröster
130
på valdagen
83
Andel av kommunens röster
1,7 %
förhandsröster
1,7 %
på valdagen
1,7 %
Kommun
Vichtis
Ålder
41
Yrke
kätilö AMK
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Miina Sillanpää. "Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen." "Ei koskaan saa sanoa minä en osaa, vaan vaikeimmissakin tilanteissa pitää sanoa minä yritän."
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Ennaltaehkäisyn terveydelliset ja taloudelliset hyödyt ovat kiistattomat. Helposti saatavien ja laadukkaiden peruspalveluiden tuottaminen kaikenikäisille tulisi olla ensisijaista.
2
Yritykset ovat elinvoimaisen Vihdin kantava voima. Vihdin tulee mahdollistaa uusien yritysten syntyminen ja vanhojen kehittyminen.
3
Joukkoliikenteen parantaminen. Joukkoliikenteen käyttö on vaikeaa ja jopa mahdotonta. Joukkoliikenne säästää luontoa. Positiivisen muuttoliikenteen kannalta Vihdissä tulee olla laadukkaat perhepalvelut ja niitä tukee hyvät julkiset liikenneyhteydet.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%