Päivi Åhlgren

Kristdemokraterna i Finland
Vichtis
Kandidatnummer:
Nr 215
Väljs

Vichtis: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
83
förhandsröster
48
på valdagen
35
Andel av kommunens röster
0,7 %
förhandsröster
0,6 %
på valdagen
0,7 %
Kommun
Vichtis
Ålder
51
Yrke
yrittäjä
Utbildningsnivå
student
Politisk förebild
null
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Kuuntelen
2
Selvitän
3
Toimin

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%