Arja Uusitalo

Samlingspartiet
Vichtis
Kandidatnummer:
Nr 43
Väljs

Vichtis: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
163
förhandsröster
101
på valdagen
62
Andel av kommunens röster
1,3 %
förhandsröster
1,3 %
på valdagen
1,3 %
Kommun
Vichtis
Ålder
55
Yrke
erikoislääkäri, dosentti
Utbildningsnivå
någon annan
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Teema 1: Hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi kunnan päätöksenteossa
2
Teema 2: Kuntalaisten SoTe palvelujen saatavuuden ja laadun varmistus SoTe rakenne ja palveluverkkouudistuksessa
3
Teema 3: Kunnan päätöksenteon ja toiminnan yrittäjäystävällisyys

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%