Jouko Vähä-Rahka

Centern i Finland
Aura
Kandidatnummer:
Nr 17
Väljs

Aura: röster räknade: 100 %

26.3.2023 06:09

Röster sammanlagt
34
förhandsröster
20
på valdagen
14
Andel av kommunens röster
2,1 %
förhandsröster
2,4 %
på valdagen
1,8 %
Kommun
Aura
Ålder
54
Yrke
yrittäjä, agrologi YAMK
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Pidetään koko kunta elävänä
2
Tehdään Aurasta entistäkin parempi paikka yrittää
3
Tarjotaan kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%