Helena Fabritius

Svenska folkpartiet i Finland
Kimitoön
Kandidatnummer:
Nr 57
Väljs

Kimitoön: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
125
förhandsröster
83
på valdagen
42
Andel av kommunens röster
3,8 %
förhandsröster
4,3 %
på valdagen
3 %
Kommun
Kimitoön
Ålder
50
Yrke
verksamhetsledare
Utbildningsnivå
någon annan
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Genom att utvecklar vår ö som en balanserad helhet är Kimitoön I framtiden intressant som bostadsort, för företags etabeleringar och som besöksmål.
2
När du behvöer vård skall du få en god vård på ditt eget modersmål.
3
Vår kommun skall vara modern och kostandseffektiv.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%