Roger Hakalax

Svenska folkpartiet i Finland
Kimitoön
Kandidatnummer:
Nr 59
Väljs

Kimitoön: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
43
förhandsröster
25
på valdagen
18
Andel av kommunens röster
1,3 %
förhandsröster
1,3 %
på valdagen
1,3 %
Kommun
Kimitoön
Ålder
47
Yrke
produktionschef
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Arbeta för att utveckla boendet i kommunen, smidig planläggning och byggnadstillsyn, hyresbostäder, nya bostadsområden och välfungerande infrastruktur.
2
Företagsvänlighet, arbeta för att förstärka samarbetet mellan kommunen och företagen, arbeta för att kommunen är smidig och lyhörd till företagens behov där det är möjligt. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för företagen.
3
Ekonomi, vill fortsätta jobba en hållbar ekonomisk politik. Vid behov behöver serviceutbud anpassas till behovet. Men samtidigt behöver kommunen kunna investera för framtiden när det finns behov

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%