Mika Kinnala

Centern i Finland
Letala
Kandidatnummer:
Nr 15
Väljs

Letala: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
66
förhandsröster
24
på valdagen
42
Andel av kommunens röster
1,9 %
förhandsröster
1,6 %
på valdagen
2,2 %
Kommun
Letala
Ålder
56
Yrke
maanviljelijä, myyjä
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Kekkonen
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
yrittäjyyttä Laitilaan
2
peruspalvelut ennallaan
3
tasavertaisuutta asuinpaikasta riippuen

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%