Jukka Alkio

Centern i Finland
Letala
Kandidatnummer:
Nr 9
Väljs

Letala: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
116
förhandsröster
66
på valdagen
50
Andel av kommunens röster
3,4 %
förhandsröster
4,4 %
på valdagen
2,6 %
Kommun
Letala
Ålder
71
Yrke
kunnallisneuvos
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Urho Kaleva Kekkonen
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Tehdä työni päättäjänä hyvin. Arvostan valtuutetun tehtävää suuresti. Pitkän kunnallisen virkaurani kautta tunnen valtuutetun työn vaativuuden ja vastuullisen aseman. Siinä oikeat tiedot, yhteydenpito kuntalaisiin ja hyvä yhteistyökyky ovat tärkeitä.
2
Pitää päättäjänä kaikkia asukkaita ja yrityksiä tärkeinä. Lapsista ja nuorista sekä vanhuksista ja vähempiosaisista huolehtiminen ovat minulle suuri arvo. Kuntalaisten hyvät elinolot, turvallisuus ja terveydestä huolehtiminen ovat kärkiasioitani.
3
Olla turvaamassa ja kehittämässä Laitilan elinkeinoelämää. Kokemuksesta tiedän miten tärkeää on pitää tiivistä yhteyttä yrityksiin. Niiden menestyminen luo työpaikkoja, tuo uusia asukkaita sekä oppilaita kouluihin ja eloa koko kaupunkiin.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%