Heidi Tuimala

Gröna förbundet
Lundo
Kandidatnummer:
Nr 101
Väljs

Lundo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
130
förhandsröster
56
på valdagen
74
Andel av kommunens röster
1,5 %
förhandsröster
1,3 %
på valdagen
1,6 %
Kommun
Lundo
Ålder
43
Yrke
järjestösihteeri, restonomi YAMK
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus. Jokaisen perheen tulee voida luottaa siihen, että lähikoulun tai -päiväkodin palvelut ovat laadukkaita ja niissä on riittävä ja koulutettu henkilökunta, sopivan kokoiset lapsiryhmät ja puhdas sisäilma.
2
Jokaiselle mahdollisuus hyvään elämään. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. laadukkailla sosiaali- ja terveyspalveluilla, monipuolisilla liikunta-, kulttuuri- ja virkistyspalveluilla, järkevällä kaavoituksella ja tehokkaalla infralla.
3
Päätöksenteko on tuotava lähelle kuntalaista ja sen on oltava avointa. Tehtyjä päätöksiä tulee myös arvioida ja niiden vaikutuksia seurata. Päätökset tulee perustaa tutkittuun tietoon.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%