Henrik Solin

Svenska folkpartiet i Finland
Lundo
Kandidatnummer:
Nr 102
Väljs

Lundo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
82
förhandsröster
45
på valdagen
37
Andel av kommunens röster
0,9 %
förhandsröster
1,1 %
på valdagen
0,8 %
Kommun
Lundo
Ålder
68
Yrke
pensionär, eläkeläinen
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Angela Merkel
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Jag verkar för en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling av Lundos serviceutbud.
2
Jag verkar för en ökad förståelse för och välriktade åtgärder för att trygga Lundos serviceutbud till innevånare med annat modersmål än finska.
3
Jämlikhets- och jämställdhetsaspekter kommer att vara viktiga i mina ställningstaganden.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%