Matti Föhr

Vänsterförbundet
Lundo
Kandidatnummer:
Nr 2
Väljs

Lundo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
117
förhandsröster
61
på valdagen
56
Andel av kommunens röster
1,3 %
förhandsröster
1,4 %
på valdagen
1,2 %
Kommun
Lundo
Ålder
37
Yrke
kiinteistöhuoltaja
Utbildningsnivå
student
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%