Niina Piippo

Finlands Socialdemokratiska Parti
Lundo
Kandidatnummer:
Nr 30
Väljs

Lundo: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
121
förhandsröster
53
på valdagen
68
Andel av kommunens röster
1,4 %
förhandsröster
1,3 %
på valdagen
1,4 %
Kommun
Lundo
Ålder
40
Yrke
kätilö, sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelija
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Miina Sillanpää maamme ensimmäinen nainen ministerinä ja nykyinen pääministeri Sanna Marin.
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Ennaltaehkäisevien palveluide, hyvinvoinnin ja mielenterveyspalveluiden riittävät resurssit on turvattava. Ikäihmisistä pidetään huolta, hoito ja hoiva tarvitsevat lisää henkilökuntaa. Omaishoitajan hyvinvointia ja jaksamista tuettava yksilöllisesti.
2
Turvallinen lapsuus ja lasta kannustava varhaiskasvatus ja koulu päätöksenteon keskiöön. Hyvä sisäilma on turvattava ja ryhmäkokoja pyrittävä pienentämään. Lasten ja perheiden hyvinvointiin on taattava riittävät resurssit perhekeskuksen palveluissa.
3
Eväitä elämään- lapset ja nuoret tulevaisuuden tekijöinä; Lasten ja nuorten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat ovat vakava ongelma. Hoitojonot tulee purkaa ja varhaiseen puuttumiseen lisätä resursseja. Se on yksilön, mutta myös kunnan etu.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%