Regina Koskinen

Svenska folkpartiet i Finland
Pargas
Kandidatnummer:
Nr 36
Väljs

Pargas: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
77
förhandsröster
53
på valdagen
24
Andel av kommunens röster
1,1 %
förhandsröster
1,3 %
på valdagen
0,8 %
Kommun
Pargas
Ålder
50
Yrke
yrkeslärare, sjukskötare YH, sairaanhoitaja AMK, ammattiopettaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Min politiska förebilld är vår partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Tillgång till kvalitativ vård och omsorg på modersmålet. Under inkommande fullmäktigeperiod görs beredningen för social- och hälsovårdens övergång till välfärdsområdet, viktigt att bevaka och arbeta för fortsatt god service även på svenska.
2
En högklassig bildning i vår stad. Skolgången från småbarnspedagogik till andra stadiet ska se individen och vara av hög klass. Det nya kreativa lärcentret för högstadierna och andra stadiet är en unik möjlighet för vår stad.
3
Kommunens ekonomi behöver balansera. För att fortsatt kunna erbjuda högklassig service behöver det bottna i en balanserad ekonomi.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%