Sammy Järnström

Samlingspartiet
Pargas
Kandidatnummer:
Nr 94
Väljs

Pargas: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
61
förhandsröster
27
på valdagen
34
Andel av kommunens röster
0,8 %
förhandsröster
0,6 %
på valdagen
1,1 %
Kommun
Pargas
Ålder
47
Yrke
rehtori, luokanopettaja, rektor, klasslärare
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Yritän pitää huolen järkevästä kuntataloudesta.
2
Yritän löytää uusia mahdollisuuksia kuntatehokkuuden parantamiseksi ja byrokratian vähentämiseksi.
3
Uskallan olla mukana tekemässä vaikeitakin päätöksiä suurempi kokonaisuus huomioiden.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%