Tommy Björkskog

Kristdemokraterna i Finland
Nådendal
Kandidatnummer:
Nr 126
Väljs

Nådendal: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
119
förhandsröster
78
på valdagen
41
Andel av kommunens röster
1,2 %
förhandsröster
1,3 %
på valdagen
1 %
Kommun
Nådendal
Ålder
47
Yrke
Avainasiakaspäällikkö, nyckelkundchef
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Familjen i fokus Kommunens framtid skapas i familjerna. Vi bör göra vår stad mer attraktiv för familjer. Kommuntillägget bör bevaras.
2
Mänskligare tag i skolan, inom vården och för de äldre. Vi bör aktivt jobba för att alla kommuninvånare får den service de behöver.
3
Fler företag – Fler jobb Nådendal bör ännu aktivare göras mer företagsvänligt. Ansvarsfull ekonomi Endast genom en ansvarsfull ekonomisk politik kan vi garantera att Nådendal förblir en självständig och konkurrenskraftig kommun.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%