Teija Valmunen-Karru

Samlingspartiet
Pyhäranta
Kandidatnummer:
Nr 16
Väljs

Pyhäranta: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
41
förhandsröster
29
på valdagen
12
Andel av kommunens röster
4,1 %
förhandsröster
6,4 %
på valdagen
2,2 %
Kommun
Pyhäranta
Ålder
55
Yrke
yrittäjä
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
-
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Lähipalveluiden saatavuus koko kunnan alueella.
2
Pidetään kunnan taloudesta huolta.
3
Huolehditaan merellisen asuinympäristön säilymisestä tulevaisuudessakin.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%