Jari Pulkkinen

Kristdemokraterna i Finland
Reso
Kandidatnummer:
Nr 5
Väljs

Reso: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
110
förhandsröster
71
på valdagen
39
Andel av kommunens röster
1,1 %
förhandsröster
1,2 %
på valdagen
1 %
Kommun
Reso
Ålder
61
Yrke
päihdetyön vastaava ohjaaja
Utbildningsnivå
Politisk förebild
Valbudget

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%