Eveliina Tyyskänen

Vänsterförbundet
Reso
Kandidatnummer:
Nr 82
Väljs

Reso: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:19

Röster sammanlagt
101
förhandsröster
58
på valdagen
43
Andel av kommunens röster
1 %
förhandsröster
0,9 %
på valdagen
1 %
Kommun
Reso
Ålder
39
Yrke
sairaanhoitaja AMK
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Isoisä Askaisista.
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Puolustan johdonmukaisesti julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita niin, että ne olisivat kaikkien saavutettavissa tasa-arvoisesti. Vastustan palveluiden taksojen nostoa. Palvelut tulee turvata verotuloin. Terveyskeskusmaksut olisi lopetettava.
2
Varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta ei ole varaa säästää. Lasten hyvinvointi ei saa olla leikkauslistojen kohde.
3
Kirjastopalveluiden puolustaminen. Kirjasto on kuntalaisten tasa-arvoa ja hyvinvointia edistävä tekijä. Kirjastopalveluille ei tule missään kohtaa asettaa lisämaksuja.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%