Janina Andersson

Gröna förbundet
Åbo
Kandidatnummer:
Nr 370
Väljs

Åbo: röster räknade: 100 %

30.3.2023 04:57

Röster sammanlagt
515
förhandsröster
320
på valdagen
195
Andel av kommunens röster
0,6 %
förhandsröster
0,5 %
på valdagen
0,6 %
Kommun
Åbo
Ålder
50
Yrke
valtiot. maist., toiminnanjohtaja / pol.mag., verksamhetsledare
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Barack Obama
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Barndagvården och skolan är högt uppe på min prioritetslista gällande användningen av pengar. Skolbyggnaderna ska vara i skick och gruppern små. Familjerna ska stödas, så att alla barn får känna sig älskade. Det är det bästa förbyggande vi kan göra.
2
Jag arbetar för ett estetiskt och etsikt Åbo. Jag är stolt över arbetet vi gjort med åstrande, så att den blivit vårt allas vardagsrum. Jag vill ännu underlätta gående, cyklande i Åbo. Speciellt cykelvägarna till skolorna är viktiga.
3
Mitt mål är att förebygga problem och inte bara släcka eldsvådor. Ensamhet är en av våra största risker och därför är satsningar på samhörighet lönsamma. Tredjesektorn är en viktig samarbetspartner i detta arbete. Tillsammans är vi starkare.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%