Terhi Vörlund-Wallenius

Svenska folkpartiet i Finland
Åbo
Kandidatnummer:
Nr 79
Väljs

Åbo: röster räknade: 100 %

30.3.2023 03:57

Röster sammanlagt
501
förhandsröster
371
på valdagen
130
Andel av kommunens röster
0,5 %
förhandsröster
0,6 %
på valdagen
0,4 %
Kommun
Åbo
Ålder
56
Yrke
läkare / lääkäri
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Jag har alltid beundrat Elisabeth Rehn.
Valbudget
5 000–10 000 euro

Vallöften

1
Jag lovar att arbeta för jämställdhet och motsätta mig diskriminering och rasism eftersom människor är lika värda oavsett kön, språk, hudfärg, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.
2
Jag lovar att främja kvaliteten och tillgängligheten av Åbobornas hälso-, social- och utbildningstjänster. Jag vill även jobba för ett högkvalitativt och mångsidigt kulturutbud eftersom kultur har både hälsofrämjande och pedagogiskt värde.
3
Jag lovar att främja stadens och invånarnas ekonomi. Stadens upphandlingar måste utvecklas så att de främjar den lokala ekonomin och sysselsättningen, gör det möjligt även för mindre företag att delta och beaktar kvalitet och miljö.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%