Kaarina Ranne

Gröna förbundet
Björneborg
Kandidatnummer:
Nr 237
Väljs

Björneborg: röster räknade: 100 %

28.3.2023 03:15

Röster sammanlagt
280
förhandsröster
199
på valdagen
81
Andel av kommunens röster
0,7 %
förhandsröster
0,8 %
på valdagen
0,6 %
Kommun
Björneborg
Ålder
75
Yrke
KT, yliopettaja (emerita)
Utbildningsnivå
Politisk förebild
Valbudget

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%