Anttivesa Knuuttila

Samlingspartiet
Björneborg
Kandidatnummer:
Nr 287
Väljs

Björneborg: röster räknade: 100 %

28.3.2023 02:18

Röster sammanlagt
188
förhandsröster
123
på valdagen
65
Andel av kommunens röster
0,5 %
förhandsröster
0,5 %
på valdagen
0,5 %
Kommun
Björneborg
Ålder
51
Yrke
toimitusjohtaja, KM
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Avoimuus ja rehellisyys on hyvän hallinnon perusta
2
Vahva talous turvaa kaikille porilaisille tärkeät palvelut myös tulevaisuudessa
3
Koulutus on sivistysyhteiskunnan perusta

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%