Sinikka Alenius

Finlands Socialdemokratiska Parti
Björneborg
Kandidatnummer:
Nr 4
Väljs

Björneborg: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:20

Röster sammanlagt
501
förhandsröster
384
på valdagen
117
Andel av kommunens röster
1,3 %
förhandsröster
1,6 %
på valdagen
0,9 %
Kommun
Björneborg
Ålder
68
Yrke
sosionomi
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Miina Sillanpää
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Teen työtä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Omaishoitajien työtä on tuettava. Laitospaikkoja on järjestettävä niitä tarvitseville. Kotihoidon turvallisuudesta on huolehdittava ja laitoshoidon valvonta on järjestettävä.
2
Perheiden pärjäämisestä on huolehdittava. Perheitä on tuettava ongelmien sattuessa. Nuoria on tuettava kouluissa ja opiskelussa. Työpaikkoja on luotava valmistuville nuorille myös heikommassa asemassa oleville. Tämä koskee vammaisten työllistymistä.
3
Teen työtä lähiöiden, kylien ja liitosalueiden elinvoiman parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Palveluita ei saa ehdoin tahdoin reuna-alueilta heikentää. Elinvoimaa, työpaikkoja on luotava kaikkialle Poriin.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%