Martti Talja

Centern i Finland
Lahtis
Kandidatnummer:
Nr 102
Väljs

Lahtis: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:21

Röster sammanlagt
772
förhandsröster
581
på valdagen
191
Andel av kommunens röster
1,5 %
förhandsröster
1,8 %
på valdagen
1 %
Kommun
Lahtis
Ålder
69
Yrke
professori, erikoislääkäri
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
puheenjohtaja Annika Saarikko
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Yritystoiminta on Lahden elinvoiman perusta. Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tarvitaan lisääntyvästi tuotekehityksessä. Yhteiskunnan tulee tarjota mahdollisuus ammattiin kouluttautumiseen kaikilla koulutuksen tasoilla.
2
Kuntavaalit ovat edelleen sote- vaalit. Lahti vastaa osaltaan riittävästä PäijätSOTEn resursoinnista tuottamaan kansalaisten tarvitsemat sote -palvelut. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu on kunnalla ja alueellisella sote-organisaatiolla.
3
Lahdessa tarvitaan lisäresursointia alimitoitettuihin omaishoidon tukeen ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Ikäihmisten kotona asuminen on ensisijainen vaihtoehto, mutta samalla on turvattava heidän tarpeitaan vastaavat kotipalvelut.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%