Sirkka-Liisa Ilvonen

Vänsterförbundet
Forssa
Kandidatnummer:
Nr 130
Väljs

Forssa: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:21

Röster sammanlagt
67
förhandsröster
47
på valdagen
20
Andel av kommunens röster
0,9 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
0,7 %
Kommun
Forssa
Ålder
68
Yrke
kamreeri, herastuomari
Utbildningsnivå
yrkesexamen
Politisk förebild
Miina Sillanpää,
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Lapsille oikeus hyvää ja turvalliseen elämään, turvattava lähipalvelu eli tärkein on lähikoulun Talsoila säilyminen. Lasten Forssa vaatii strategian mukaan yhdenvertaiset ja laadukkaat koulupalvelut peruskoulun ala-asteen lapseille lähellä kotia.
2
Turvataan perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut lähellä ihmistä. Ikäihmisiin on tehtävä panostuksia, jotta saadaan lisää turvallisia vuosia kotonaoloon. Sairaanhoitopiirin kanssa neuvotellen saatava julkiset erikoislääkäripalvelut lähipalveluna
3
Koronan jälkeinen aika vaatii ennaltaehkäisevää työtä niin lapsiin, nuoriin kuin ikääntyvään väestöön. Terveyttä edistävään työhön ja sitä työtä tekevien järjestöjen toimintaedellytykset onkunnassa turvattava. Elinympäristön esteettömyys tärkeä asia.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%