Matti Laurila

Gröna förbundet
Hollola
Kandidatnummer:
Nr 103
Väljs

Hollola: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:21

Röster sammanlagt
105
förhandsröster
55
på valdagen
50
Andel av kommunens röster
1,1 %
förhandsröster
1 %
på valdagen
1,1 %
Kommun
Hollola
Ålder
76
Yrke
biologi
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Heidi Hautala
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Hollolan tulee torjua kierrätyspuiston rakentaminen alueelleen, koska väestötasoisia terveys- ym. haittavaikutuksia,tuhoaa Porvoonjoen ainoan geneettisesti alkuperäisen taimenkannan,katkaisee Koivusillanjoen ekologisen yhteyden,aiheuttaa luontokatoa
2
Edistän ilmastonmuutoksen torjuntaa Hollolassa kannattamalla: avohakkuiden muuttamista jatkuvan kasvatuksen menetelmäksi,soiden ennallistamista, joukkoliikenteeseen panostamista, tuulivoimapuistojen perustamista moottori- ja valtateiden melun piiriin
3
Lupaan kannattaa asuntojen ja rakennuksien kierrätystä eli korjausavustuksia vanhojen talojen kunnostamiseksi niin luontoa säästyy uusien alueiden kaavoittamiselta, kuntamme väkiluku on pitkään jo vähentynyt. Kyläkouluja kunnostettava käyttöön.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%