Tiina Wesslin

Gröna förbundet
Lempäälä
Kandidatnummer:
Nr 149
Väljs

Lempäälä: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:22

Röster sammanlagt
218
förhandsröster
129
på valdagen
89
Andel av kommunens röster
2,1 %
förhandsröster
2,3 %
på valdagen
2 %
Kommun
Lempäälä
Ålder
55
Yrke
YTM, viestintäasiantuntija
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
1 000–5 000 euro

Vallöften

1
Lupaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia: laadukasta koulutusta kohtuukokoisissa ryhmissä turvallisessa ympäristössä, lastensuojelun ja nuorisotyön resursseja, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja sekä lapsiperheiden hyvinvointipalveluja.
2
Lupaan toimia sen puolesta, että kaikille vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille taataan mielekäs asumismuoto sekä kattavat ja laadukkaat hoiva- ja hoitopalvelut heidän omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan heidän tuloistaan riippumatta.
3
Lupaan puolustaa ympäristön, ilmaston ja eläinten hyvinvointia kaikessa kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa. Tähän lupaukseen sisältyy myös lähiluonnon säilyttäminen sekä luontokohteiden ja ranta-alueiden kunnossapito.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%