Sirpa Repo

Gröna förbundet
Birkala
Kandidatnummer:
Nr 30
Väljs

Birkala: röster räknade: 100 %

27.3.2023 07:58

Röster sammanlagt
296
förhandsröster
164
på valdagen
132
Andel av kommunens röster
3,1 %
förhandsröster
2,9 %
på valdagen
3,4 %
Kommun
Birkala
Ålder
40
Yrke
DI, kehityspäällikkö
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Satu Hassi
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Kuntalaisten hyvinvoinnista pidetään huolta ja panostetaan henkisten ja fyysisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tätä voidaan tehdä mm. parantamalla harrastusmahdollisuuksia ja pienentämällä kynnystä avun pyytämiseen ja sen saamiseen.
2
Luonto- ja ilmastoasioita huomioidaan entistä enemmän: luonnon monimuotoisuusohjelman ja ilmastotiekartan toimenpiteitä toteutetaan. Arvioidaan mahdollisuuksia ekologiseen kompensaatioon. Huomioidaan luonnon virkistysarvot kuntalaisille
3
Haluan edistää avointa, keskustelevaa, tietoon pohjaavaa päätöksentekokulttuuria. Ennakkoluuloton asenne tulevaisuutta kohti on Pirkkalan etu. Kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon vahvistetaan.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%