Riitta Kuismanen

Kristdemokraterna i Finland
Birkala
Kandidatnummer:
Nr 7
Väljs

Birkala: röster räknade: 100 %

27.3.2023 08:07

Röster sammanlagt
336
förhandsröster
205
på valdagen
131
Andel av kommunens röster
3,6 %
förhandsröster
3,7 %
på valdagen
3,4 %
Kommun
Birkala
Ålder
62
Yrke
sosiaalipsykologi, fysioterapeutti
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Sari Essayah
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Lapsiin ja perheisiin on panostettava huomattavasti enemmän. Hyvinvointi lähtee varhaislapsuudesta, joten kaikille lapsille on taattava turvalliset ja tasa-arvoiset lähtökohdat. Räätälöidyt palvelut ja tuki erityistä tukea tarvitseville lapsille.
2
Kotiin tuotavia, ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluja ikääntyville. Omaishoitajien vapaapäivistä, jaksamisesta ja kuntoutuksesta huolehdittava.
3
Yrittähyyttä ja työllisyyttä tukemalla elinvoimaa, ei veroja korottamalla ja lainaksi elämällä.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%