Anita Viljanmaa

Ruoveden Sitoutumattomat yhteislista
Ruovesi
Kandidatnummer:
Nr 60
Väljs

Ruovesi: röster räknade: 100 %

23.10.2021 08:12

Röster sammanlagt
106
förhandsröster
66
på valdagen
40
Andel av kommunens röster
4,8 %
förhandsröster
4,7 %
på valdagen
5 %
Kommun
Ruovesi
Ålder
68
Yrke
yrittäjä
Utbildningsnivå
någon annan
Politisk förebild
Liisa Kulhia
Valbudget
under 1 000 euro

Vallöften

1
Haluan toimia kuntalaisten etu edellä.
2
Haluan, että päätöksenteossa noudatetaan lakeja ja säännöksiä.
3
Perehdyn käsiteltäviin asioihin perusteellisesti.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%