Sanna Marin

Finlands Socialdemokratiska Parti
Tammerfors
Kandidatnummer:
Nr 209
Väljs

Tammerfors: röster räknade: 100 %

13.4.2023 11:22

Röster sammanlagt
10541
förhandsröster
7249
på valdagen
3292
Andel av kommunens röster
9,2 %
förhandsröster
9,5 %
på valdagen
8,5 %
Kommun
Tammerfors
Ålder
35
Yrke
pääministeri, SDP:n puheenjohtaja
Utbildningsnivå
högskoleexamen
Politisk förebild
Valbudget
10 000–30 000 euro

Vallöften

1
Tjänsterna för barnfamiljer måste behållas i utvecklingen av en växande stad. Gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande undervisningen måste hållas tillräckligt små och inlärningsstödet måste förstärkas.
2
Huruvida det än är frågan om läkarbesök eller hemvårdens hjälp i vardagen, måste varje Tammerforsbo få den hjälp hen behöver i rätt tid. De mångsidiga kultur- och motionstjänsterna tillhör alla.
3
Tammerfors är en livskraftig stad med dragningskraft. Flera tillgängliga hem i rätt prisklass måste byggas inom den växande staden. Utvecklingen av kollektivtrafiken, möjligheterna till gång och cykling måste fortsättningsvis fortsättas.

Röstfördelningen i röstningsområdena

Förloppsindikator 100 % av rösterna är räknade0,0%